hlavná strana     Modem - informačné stránky
 -  o modeme
 -  história
 -  druhy modemov
 -  typy modemov

 -  pripojenie na internet
 -  ISDN
 -  GPRS
 
 

 
vertikálny externý modem

 
 
 
  Typy modemov
* Modemy pre komutovanej (vytáčané) pripojenie do štandardnej analógovej telefónnej siete
* Terminálové adaptor - TA niekedy tiež nesprávne nazývané "ISDN modemy" pre pripojenie do digitálnej telefónnej siete
* Modemy pre prenajaté prepojenie bod-bod, linka typu dvoch-drôt alebo štyroch-drôt
* Modemy pre širokopásmové káblové pripojenie k internetu - CableDSL
* Modemy pre širokopásmové telefónne pripojenie k internetu - ADSL
* GSM, UMTS modem / karta pre dátové prepojenie cez sieť GSM, UMTS pozri GPRS, EGPRS, HSDPA
* Rôzne radio modemy (plne duplexný a poloduplexné)

Pre riadenie väčšiny štandardných modemov sa používa sada príkazov AT (tzv. Hayes kompatibilný). Na špeciálne modemy môže existovať vlastný komunikačný protokol.

Potom sa ešte modemy delia na interné a externé. Interné sú tie, ktoré sa vkladajú do portov PCI. Klasické, ktoré si môžete všiknnuť aj hore na obrázku hned vedla menu ponuky.  Externé modemy sú pritom tie modemy a zariadenia, ktoré sú do počítača pripojené wirelles, ale častejšie prostrednícztvom káblov, najčastejšie cez USB. Niektoré potrebujú napájanie elektrickej energie vlastné.  Niektoré nie.  Majú vždy však port pre pripojenie telefónneho káblu. Či ide o externý či interný.

Interné sa delí ešte na harwarové a softvérové. Soft-modemy využívajú procesora počítača a ten potom musia vykonávať napríklad kompresiu dát, zatiaľ čo Hadware - modemy majú procesor svoj a nezaťažujú procesor PC. Klaické modemy HW, si tiež riadi tok dát na rozhranie RS232.  
 
 
         

© vytvoril n-games.eu pre L222 2009 - piccontent Cyrix