hlavná strana     Modem - informačné stránky
 -  o modeme
 -  história
 -  druhy modemov
 -  typy modemov
 -  pripojenie na internet

 -  ISDN
 -  GPRS
 
 

 
vertikálny externý modem

 
 
 
  Pripojenie na internet
 Medzinárodné diaľkové spoje dosahujú v Internete veľmi vysokých prenosových rýchlostí, ale tieto vysokorýchlostné spoje nedosahujú až ku koncovým užívateľom, ktorí sú k internetu pripojení prostredníctvom tzv "poslednej míle". Samotné pripojenie užívateľov je realizované rôznymi technológiami. Užívatelia sa niekedy spájajú do skupín, aby ušetrili náklady alebo naopak dosiahli na drahšie a rýchlejšie pripojenie. Sprostredkovateľov pripojenia k Internetu označujeme Internet service provider (ISP).

V súčasnosti existuje niekoľko možností pre pripojenie počítača na Internet:
* Telefónna linka (majiteľom linky je telefónny operátor)
o využíva sa modem
o predtým sa používalo vytáčané pripojenie, neskôr ISDN a dnes rôzne varianty DSL
o niekedy je linka vyhradená len pre dátové prenosy
* Prípojka káblovej televízie
* Bezdrôtová dátová sieť
o satelitná sieť
o mobilná telefónna sieť
o Wi-Fi
* Pomocou elektrickej rozvodnej siete
* A ďalšie možnosti

O kvalite pripojenia rozhoduje:
* Agregácie (tj koľko užívateľov zdieľa jednu linku)
* Doba odozvy (dlhé odozvy môžu mať negatívny vplyv napr pri internetovej telefónii)
* Rýchlosť pripojenia poslednej míle
* Technológia použitá pre pripojenie poslednej míle
 
 
         

© vytvoril n-games.eu pre L222 2009 - piccontent Cyrix