hlavná strana     Modem - informačné stránky
 -  o modeme
 -  história
 -  druhy modemov
 -  typy modemov
 -  pripojenie na internet
 -  ISDN

 -  GPRS
 
 

 
vertikálny externý modem

 
 
 
  ISDN
ISDN je skratka z anglického termínu Integrated Services Digital Network, slovenský názov pre túto sieť je Digitálna sieť integrovaných služieb.

Dnešné telefónnej siete sú založené na digitálnych telefónnych ústredniach a prenosové cesty medzi ústredňami sú tiež plne digitalizované. Posledná analógová časť siete tak zostáva účastnícka prípojka. Teda posledná časť od ústredne k telefónnemu prístroju (modemu, faxu atď) účastníka. ISDN ponúka plne digitálny prenos až k účastníkovi (A / D a D / A prevod signálu sa odohráva priamo v koncovom prístroji). ISDN ďalej ponúka možnosť komunikovať pomocou jednej digitálne účastnícke prípojky pomocou hlasu, textu a obrazu. Všeobecne potom hovoríme o multimediálnu komunikáciu. ISDN prípojku je možné pomocou takzvaného terminálového adaptor (TA) nesprávne "ISDN modem" samozrejme použiť aj pre pripojenie do siete Internet. V Európe bolo po prvých počiatočných problémoch v kompatibilite zaviedlo tzv EURO-ISDN ktoré zaručuje zhodnú implementáciu ISDN v celej Európe. V Európe sa teda pod pojmom ISDN myslia vždy EURO-ISDN.

ISDN ponúka dva druhy prípojok:
* BRI - Basic Rate Interface, je účastnícka prípojka na ktorú je možné pripojiť až 8 koncových zariadení (telefón, fax, modem, ...). Je označovaná ako 2B + D
* PRI - Primary Rate Interface, tento typ prípojky je určený na pripojenie pobočkových ústrední, nemožno ho použiť pre pripojenie koncových účastníckych zariadení. Je označovaná ako 30B + D v Európe a Austrálii. V Severnej Amerike a Japonsku je to len 23B + D.

Prípojka 2B + D (základný prístup) znamená teda dva nezávislé B kanály o rýchlosti 64 kbit / s (tzv. DS0 kanály pozri PCM) určené pre prenos hlasu, faxu, obrazu, dát atď a jedného D kanála o rýchlosti 16 kbit / s určeného pre prenos signalizácie.

Prípojka 30B + D (primárny prístup) znamená teda tridsať nezávislých B kanálov o rýchlosti 64 kbit / s (DS0) a jeden D kanál aj o rýchlosti 64 kbit / s určený pre prenos signalizácie.

Kanály možno používať úplne nezávisle napr. u 2B + D je možné súčasne jedným B kanálom telefonovať a druhým prenášať fax. Možné je aj združovanie kanálov napríklad pri prístupe na internet.

Na prenos signalizácie v ISDN používa účastnícka signalizácia DSS1 (Digital Subscriber System No. 1) a SS7 (Signaling System No. 7) pre signalizáciu medzi ústredňami. ISDN umožňuje pomocou doplnkových služieb identifikáciu volajúceho, tarifikační informácie, atď
 
 
         

© vytvoril n-games.eu pre L222 2009 - piccontent Cyrix