hlavná strana     Modem - informačné stránky
 -  o modeme

 -  história
 -  druhy modemov
 -  typy modemov
 -  pripojenie na internet
 -  ISDN
 -  GPRS
 
 

 
vertikálny externý modem

 
ISDN
  
ISDN je skratka z anglického termínu Integrated Services Digital Network, slovenský názov pre túto sieť je Digitálna sieť integrovaných služieb. Dnešné telefónnej siete sú založené na digitálnych telefónnych ústredniach a prenosové cesty.. viac o ISDN technológií sa dočítate na stránkach v sekcii ISDN tu
 
 
  Modem a jeho druhy
Modem je zariadenie na prevod medzi analógovým a digitálnym signálom a naopak. Modem je skratkové slovo z výrazu "modulátor demodulátor". Modemy sa používajú predovšetkým pre prenos digitálnych dát prostredníctvom analógovej prenosovej trasy. Prenosová trasa môže byť telefónna linka, koaxiálny kábel, rádiový prenos apod. Iná charakteristika hovorí...

LED LCD TV

Modem nám umožňuje pomocou existujúcich telefónnych liniek sprostredkovať komunikáciu medzi vzdialenými počítačmi. K tomuto spojenie nepotrebujeme okrem telefónu, Počítača a modemu žiadne ďalšie zariadenia. Môžeme teda realizovať diaľkové spojenie bez samostatných káblov či bezdrôtových spojov všade tam, kam vedie telefón.

MODEM s anténou

Modem pri tejto komunikácii mení digitálny signál vystupujúci z počítača, ktorý nemožno vyslať priamo do telefónneho prístroja, na signál analógový (charakteristické škvrkání, pískanie), ktorý už je možné pomocou telefónu prenášať rovnakým spôsobom, ako hlas. Tento prevod sa nazýva modulácia. Na opačnej strane druhý modem prevedie modulovaný signál späť na digitálny, ktorý môže prijímajúci počítač spracovať, čomu sa hovorí demodulovanie. Odtiaľ pochádza skratka MoDem, čiže modulátor a demodulátor.

 

Telefónny modem
Telefónny modem pre komutovanej (vytáčané) pripojenie (dial-up) prevádza digitálny signál do pásma pre bežný hovor (štandardné telefónne pásmo je od 0,3 až do 3,4 kHz).faxmodem Používajú sa rôzne druhy modulácie, predovšetkým je to dnes niekoľko stej kvadratúrnej modulácie amplitúdy (napríklad šestnásťistavová, teda 16-QAM). Moderné modemy používajú protokoly na automatickou opravu a detekciu chýb (pozri ECC), automatické sledovanie kvality prenosu a pod..viac na druhy

usbFaxmodem
faxmodemVäčšina telefónnych módov, ISDN modemov a GSM / GPRS / UMTS modemov podporuje prenos faxov skupiny 3. Modem pre prenajaté prepojenie....viac na druhy

 

 

 
 
         

© vytvoril n-games.eu pre L222 2009 - piccontent Cyrix