hlavná strana     Modem - informačné stránky
 -  o modeme
 -  história

 -  druhy modemov
 -  typy modemov
 -  pripojenie na internet
 -  ISDN
 -  GPRS
 
 

 
vertikálny externý modem

 
 
 
  História
Prvé telefónne modemy vznikli v 50. rokoch 20. storočia v rámci amerického vojenského projektu SAGE. Pôvodná modemy pracovali s maximálnou rýchlosťou 300 bit / s, neskôr bola maximálna rýchlosť postupne zvyšovať na 1200 bit / s, 2400 bit / sa 9600 bit / s.

Dnešné telefónne modemy pracujú najčastejšie podľa štandardu ITU-T V.90, ktorý definuje maximálnu rýchlosť 56 kbit / s pre download a 33,6 kbit / s pre upload. Už menej sa vie, že na rýchlosti 300bit/si tieto modemy začínajú nadväzovať spojenia. Je to preto, že sa aj na veľmi nekvalitnej linke dohodnú na základných informáciách, ako je rozoznanie sa ako modemy. Potom ešte len prechádza do rutín na vyšších rýchlostiach.
 

Na prvom obrázku  vraj prvý modem na svete, na druhom  prvý USB modem. Rozdiel vo veľkosti?  nepochybne.  Aj v dobe vyhotovenia.

prvý modem   prvý usb modem 

 
 
         

© vytvoril n-games.eu pre L222 2009 - piccontent Cyrix