hlavná strana     Modem - informačné stránky
 -  o modeme
 -  história
 -  druhy modemov
 -  typy modemov
 -  pripojenie na internet
 -  ISDN
 -  GPRS
 
 

 
vertikálny externý modem

 
 
 
  GPRS
GPRS je odlišné od staršieho Circuit Switched Data (čiže CSD), ktoré bolo zahrnuté v GSM štandardoch pred Release 97 (z roku 1997, rok v ktorom bol štandard zmrazený) používaných v GSM telefónoch, kde starší systém vytvoril dátové spojenie, ktoré si vyhradilo plnú rýchlosť dátového toku počas doby spojenia. GPRS je paketov-prepínané, čo znamená, že viac užívateľov zdieľa rovnaký prenosový kanál a dáta sa prenášajú iba keď sú odoslaná. Celková kapacita linky môže byť okamžite vyhradené tým užívateľom, ktorí práve posielajú dáta v ktorúkoľvek chvíľu, čo poskytuje vyššiu priepustnosť tam, kde užívatelia posielajú alebo prijímajú dáta periodicky. Prehliadanie webových stránok, prijímanie e-mailov hneď ako prídu, chatovanie, to sú príklady, kde sa využíva občasný prenos dát, čo prospieva zdieľanie dostupnej kapacity.

GPRS je väčšinou účtované za prenesené kilobyty, zatiaľ čo CSD býva účtované za čas pripojenia. Vedľajším efektom je upozorniť na to, že kapacita linky nie je dostupná pre ostatných používateľov v prípade CSD.

GPRS špecifikácia zahrňuje podporu protokolov IP, PPP, OSPIH a X.25. Posledný z nich sa používa pre aplikácie ako napríklad bezdrôtové platobné terminály a bankomaty, hoci bol odobratý z dôvodov požiadavky štandardu. X.25 je stále podporovaný cez PPP alebo cez IP, čo však má za následok potrebe používania routerov alebo zalievania priamo do koncového terminálu. V praxi podporujú operátori na GPRS iba IP a niekedy aj PPP.

S rýchlosťou:

GPRS ponúka štyri kódové schémy CS-1 až CS-4 príslušné kódové schéma sa vyberá podľa aktuálneho odstupu signál / rušení tedy podľa pomeru C / I. Niektoré GSM siete podporujem len kódové schémy CS-1 a CS-2 (v Česku napríklad sieť O2) a niektoré siete naopak podporujú všetky kódové schémy CS-1 až CS-4 (v Česku sú to napríklad siete T-Mobile a Vodafone). GPRS ponúka najvyššiu rýchlosť 80 kbit / s pri kódovaní CS-4 a konfigurácii telefónu 4 +1 (4 time sloty na downlink a jeden pre uplink). EGPRS ponúka pri rovnakej konfigurácii telefónu 4 +1 maximálne 236,8 kbit / s pri použití kódovej schémy MCS-9. V praxi sa pri použití EGPRS dosahuje rýchlosť okolo 200 kbit / s. V prípade že telefón podporuje multislot class 32 (napr. najnovšie telefóny Nokia) a toto podporuje aj sieť potom sú teoretické maximálne rýchlosti pre download u GPRS 100 kbit / su EGPRS 296 kbit / s.

K využití služby EGPRS je však treba mobilný telefón alebo iné zariadenie, ktoré túto technológiu podporuje.
 
 
         

© vytvoril n-games.eu pre L222 2009 - piccontent Cyrix