hlavná strana     Modem - informačné stránky
 -  o modeme
 -  história
 -  druhy modemov

 -  typy modemov
 -  pripojenie na internet
 -  ISDN
 -  GPRS
 
 

 
vertikálny externý modem

 
 
 
  Druhy modemov
Telefónny modem  - 
pre komutovanej (vytáčané) pripojenie (dial-up) prevádza digitálny signál do pásma pre bežný hovor (štandardné telefónne pásmo je od 0,3 až do 3,4 kHz). Používajú sa rôzne druhy modulácie, predovšetkým je to dnes niekoľkostej kvadratúrnej modulácie amplitúdy (napríklad šestnásťistavová, teda 16-QAM). Moderné modemy používajú protokoly na automatickou opravu a detekciu chýb (pozri ECC), automatické sledovanie kvality prenosu a pod. Súčasné telefónne modemy dosahujú na telefónnych linkách maximálnej rýchlosti do 56 kbit / s (je to zároveň fyzikálne maximum na analógovej telefónnej linke). Je to jeden z najpoužívanejších spôsobov pripojenia domáceho počítača do Internetu (dial-up).

Faxmodem -
 Väčšina telefónnych módov, ISDN modemov a GSM / GPRS / UMTS modemov podporuje prenos faxov skupiny 3.

Modem pre prenajaté prepojenie
Tieto modemy sa spravidla plne kompatibilné s telefónnymi modemy, navyše poskytujú možnosť prepojenia pomocou nevytáčeného prepojenia prenajatú analógovou linkou, (nie je potrebné napájanie ústredňou a modemy sa kontrolujú na základe trvalo vysielaného kľudového kmitočtu). Túto funkciu vie aj niektoré bežné modemy a zistíme to použitím AT príkazu AT & L1, alebo AT & L2 v terminálovom režime počítača. Ak je odozva ERROR, znamená to, že to modem nevie. Nastavenie AT & L0 je pre linku s ústredňou. Na prepojenie sa používa dvoch-vodičová linka (dvoch-drôt) ako u klasického telefónneho spojenia alebo štyroch-vodičová linka, pre každý smer prenosu je jeden pár vodičov. Možno tak sledovať kvalitu prenosu a nastavovať parametre prenosu pre každý smer. Štvor-vodičová linka okrem iného umožňuje prepojenie cez vhodnú plne duplexné rádiostanicu a vytvoriť tak radio mode

 

 
 
         

© vytvoril n-games.eu pre L222 2009 - piccontent Cyrix